производство и поставка оборудования для механических испытаний, неразрушающего контроля, химического анализа и визуального контроля, диагностического оборудования, приборов визуального контроля, систем контроля доступа персонала, элементов систем умного производства. Испытательная лаборатория. Сервисный центр
Наукова діяльність

Співпраця з наукою

Домінуючим напрямком діяльності компанії є наукові дослідження в області розробки і виробництва устаткування для механічних випробувань, а також приладів неруйнівного контролю.

Часто рішення комплексу завдань вимагає використання нетривіальних методів і підходів. Для цього потрібно ретельне вивчення предметної області і фундаментальне обгрунтування того або іншого вирішення питання. Саме тому ТОВ "НПП "Укринтех" налагодило і продовжує розвивати тісну кооперацію з дослідницькими інститутами та профільними кафедрами технічних ВНЗ.

Основні напрями співпраці з наукою:

 • надання усебічної підтримки для розвитку професій в області матеріалознавства, метрології і неруйнівного контролю;
 • надання можливості кафедрам застосовувати в повчальному процесі сучасні прилади, устаткування, ПЗ, а також комплекси устаткування;
 • надання устаткування для демонстрації в роботі на погоджений період часу з метою розробки і апробації різних методик, їх доопрацювання і вдосконалення для вирішення актуальних завдань виробництв;
 • залучення студентів на практику з подальшим працевлаштуванням;
 • залучення науки до розробки і впровадження методик у вузькопрофільних і нестандартних напрямках;
 • залучення кафедр до надання послуг в проведенні випробувань і досліджень різних матеріалів і готових виробів;
 • об'єднання різних кафедр профільних ВНЗ для створення оптимальних рішень, сприяючих розвитку, зміцненню і ефективному застосуванню контролю якості матеріалів, нових технологій, випробувань у сучасному виробництві;
 • організація спільних заходів (семінарів, конференцій та ін.) для надання готових рішень підприємствам, науково-дослідним центрам і іншим зацікавленим компаніям.

На даний момент компанія УКРИНТЕХ взаємодіє з інститутами і профільними кафедрами:

 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (ХПІ)
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"(КПІ)
 • Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
 • Харківський фізико-технічний інститут (ХФТІ)
 • ГП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації"
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Запорізький національний університет (ЗНУ) і інші.

Це дозволяє більш поглиблено вивчати завдання підприємств і розробляти спеціальні методи та методики контролю і випробувань. А притягаючи вузьких фахівців, приділяти більше часу дослідженням і глибокому вивченню проблемних місць та знаходити кращі технічні рішення.

Спільно з ВНЗ компанія організовує і проводить семінари та конференції на різні актуальні теми. На цих заходах відбувається не лише підвищення знань і досвіду фахівців різних підприємств, презентації нових моделей устаткування і досягнень компанії за поточний період, але й надається можливість: апробації представленого устаткування, відкриття для себе нових напрямків для вивчення і застосування на своєму підприємстві, обміну практичним досвідом та корисними контактами.

З 2011 року науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ» успішно працює і розвивається в області контролю якості матеріалів та промислових виробів.

Контакти

ТОВ НВП "Укрінтех":
м.Харків, вул.Ковтуна, буд.50, корпус "А-5"

Для пошти:
а/с 2304, Харків-1, 61001, Україна

ТОВ НВП "Укрінтех"
+38 (050) 499-09-89; +38 (067) 560-89-39
+38 (067) 575-45-10; +38 (057) 768-09-02

"ЦНД Лабораторія"
+38 (098) 262-48-92

Компанія

Виробництво і постачання
випробувального обладнання, устаткування для металографії, приладів НК та ін.

Сервісний центр
Ремонт, сервісне обслуговування і модернізація обладнання.

Центр незалежних досліджень

Акредитована випробувальна лабораторія.